Menu
Your Cart

výběr  DÁRKŮ  ke každé objednávce nad 4000 Kč

Ochrana osobních údajů

Nové podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

SPRÁVCE

Majitelem těchto stránek, zodpovědným za jejich obsah a rozsah, a zároveň správcem Vašich osobních údajů je společnost GorillaSports.cz, s.r.o. se sídlem Bělohorská 272/13, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 05334870


OSOBNÍ ÚDAJE

mezi osobní data, která uchovováme a zpracováváme patří 

 • jméno, příjmení 

 • poštovní adresa

 • mailová adresa

 • telefonní kontakt

v případě právnických osob je to

 • sídlo společnosti 

 • poštovní adresa společnosti

 • jméno a příjmení osoby se kterou je komunikováno 

 • mailová adresa osoby se kterou je komunikováno 

 • telefon osoby se kterou je komunikováno 

 • IČ a DIČ společnosti 

 • číslo bankovního účtu společnosti 


Všechny tyto údaje uchovováme pro potřeby obchodních styků - vyřízení našich vzájemných obchodních aktivit. Všechny tyto údaje jste nám svěřili sami na základě předchozích či probíhajících obchodních vztahů,  při registraci v našem eshopu, v rámci mailové komunikace, při osobním jednání apod. Dle platných právních norem budou Vaše osoboní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou a to po dobu 10 let. 


Účely zpracování údajů:

 • vyřízení objednávky

 • vyřízení reklamace

 • zodpovězení dotazů

 • cílená nabídka zboží a služeb

 • marketingové akce


KONTAKTNÍ ÚDAJE 

V případě, že se nás budete chtít obrátit ve věci Vašich osobních údajů, můžete tak učinit na mailové adrese: info@gorillasports.cz nebo telefonicky na čísle: 601 106 373


PRÁVA ZÁKAZNÍKA 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo požadovat 

 • zpětvzetí uděleného souhlasu se zpracováním a uchováním dat 

 • informace o zpracování údajů (jaké OÚ evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)

 • opravu OÚ (aktualizace, doplnění, opravu)

 • bezodkladný výmaz OÚ

 • omezení zpracování OÚ

 • přenos OÚ v datové podobě 

 • máte právo v případě pochybností o správě Vašich OÚ obrátit se na kontroloní úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů

Souhlas můžete odvolat písemnou formou - zprávou na mail: info@gorillasports.cz, nebo pomocí elektronických formulářů, které najdete na internetové stránce gorillasports.cz. Zpracování v rámci emailingu můžete také přerušit kliknutím na odkaz, který je součástí každého námi zaslaného emailu. 


DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (subdodavatelé správce)

Abychom byli schopni vyřídit Vaši objednávku a komunikovat s našimi zákazníky, můžou přijít do styku s Vašimi osobními údaji třetí osoby.

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a abychom Vám mohli poskytnou ten nejlepší servis, používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje zpracovávají část Vašich údajů, ale vždy dohlížíme na to, aby každá služba, se kterou spolupracujeme, splňovala taktéž veškeré podmínky a byla v souladu s GDPR.

Naše webové stránky zároveň využívají službu Google Analytics, která zaznamenává chování návštěvníků.

Google - Analýza chování a návštěvnosti, on-line reklama

Facebook Analýza chování a návštěvnosti, on-line reklama, zákaznická podpora

Seznam.cz - On-line reklama

Heureka - Hodnocení spokojenosti

MailerLite -E-mail marketing

GEIS - Doručení objednávekZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

ZÁVĚR

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů.


Zprostředkovatel shromažďuje a zpracovává spotřebitelům poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 428/2002 Z. zv znění pozdějších předpisů. Spotřebitel používáním tohoto internetového obchodu souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech pro potřeby internetového obchodu. Zprostředkovatel se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje spotřebitele a ani žádné další informace o spotřebiteli třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci.


Odesláním objednávky objednatel poskytuje zprostředkovateli v souladu se zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů své osobní údajů uvedené v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy zprostředkovatelem. V případě samostatné registrace bez objednávky uděluje zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zmiňovaným zákonem. Poskytnutí osobních údajů objednatelem je dobrovolné. Objednatelem má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla zprostředkovatele a dále práva dle § 20 zákona č. 428/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů tj především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, právo na odpis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

1. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu GORILLASPORTS.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud si sami neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

2.  Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení „Záručního listu“), se provozovatel zavazuje, že tyto informace před až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem.

4.  Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).Cookies
S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie.